שופ פסגות ים

שופ פסגות ים
שופ פסגות ים

מגדלי וינגייט - חיפה

מגדלי וינגייט - חיפה
מגדלי וינגייט - חיפה

שמשית 550 יחידות דיור

שמשית 550 יחידות דיור
שמשית 550 יחידות דיור
שמשית 550 יחידות דיור
שמשית 550 יחידות דיור
שמשית 550 יחידות דיור
שמשית 550 יחידות דיור

נורדיה

נורדיה

מעלה ישי

מעלה ישי
מעלה ישי

עין הוד

עין הוד
עין הוד

"פאר משה" - משרד לתכנון ויעוץ הנדסי בע"מ, רח' התשעים ושלוש 14, חיפה 33092  |  טלפון:    972-4-8664248  |  פקס:    972-4-8675382  |  אי-מיילoffice@peer-eng.com     פייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים