נשר רמלה

נשר רמלה
סילו אפר ל – 6,000 טון
נשר רמלה
סילו אפר פחם ל – 8,500 טון
נשר רמלה
סילו קלינקר 90,000 טון, סילוסי חומר גלם 2X14,000 טון, סילו דל קליה
נשר רמלה
סילו קלינקר 90,000 טון, סילוסי חומר גלם 2X14,000 טון, סילו דל קליה

מילובר

מילובר
סילוסים לגרעינים ל- 30,000 טון

כרמל אולפינים

כרמל אולפינים
סילוסי אלומיניום לאיחסון P.V.C

נשר חיפה

נשר חיפה
שני סילוסי מלט 10,000 טון

תערובת הצפון

תערובת הצפון
סילוסים לאיחסון גרעינים ל – 14,000 טון

נשר הרטוב

נשר הרטוב
נשר הרטוב - סילו מלט 10,000 טון

"פאר משה" - משרד לתכנון ויעוץ הנדסי בע"מ, רח' התשעים ושלוש 14, חיפה 33092  |  טלפון:    972-4-8664248  |  פקס:    972-4-8675382  |  אי-מיילoffice@peer-eng.com     פייסבוק

הפעל נגישות

בניית אתרים